4
4
4
4
X

初級會計實務教材,《初級會計實務強化沖刺寶典》

文章來源:本站原創 發布時間:2021-05-07 17:30 瀏覽:

初級會計實務教材2019,《初級會計實務強化沖刺寶典》

 初級會計職稱,是做會計的最基礎門坎。眾所周知,初級會計職稱包含兩種科目,即《經濟法基礎》與《初級會計實務》。其中會計實務是難點。榮合教育教研組,根據一些難點、要點,開發出一套專門針對初級會計職稱中會計實務的干貨教程,《初級會計實務強化沖刺寶典》。

 初級會計實務教材2019,《初級會計實務強化沖刺寶典》

 目錄:

 第一章 會計概述.................................................................................................................3

 第二章 資產.....................................................................................................................15

 第三章 負債......................................................................................................................57

 第四章 所有者權益..........................................................................................................69

 第五章 收入、費用和利潤.............................................................................................. 80

 第六章 財務報表............................................................................................................ 112

 第七章 管理會計基礎.................................................................................................... 128

 第八章 政府會計基礎.................................................................................................... 159

 本教程直接采用“例題”剖析,深入簡出,讓學員學習沒有障礙。初級會計實務教材2019,根據今年考崗專門訂制,讓學習通過率直線上升。

 《初級會計實務強化沖刺寶典》是榮合教育推出專業、專門針對初級會計職稱考試的教程。助學習沖關,拿下會計人生中第一個職稱。

  推薦閱讀:會計網校排名,深圳一家好會計網校
 

  關注彭老師,每天分享干貨,一起來學習吧!

 

熱門推薦